Αντιπροσωπευτικές Διπλωματικές Εργασίες

  Παϊσίδης Πολυνίκης Πειραματική μελέτη με χρήση μ-PIV του πεδίου ταχύτητας σε διφασική ροή υγρού - μη-Νευτωνικού υγρού σε μ-αγωγό.
  Κότσι Κρίστο Πειραματική μελέτη διφασικής ροής υγρού-μη- Νευτωνικού υγρού σε μ-αγωγό.
  Μαλαχτάρη ¨Αννα Υπολογιστική μελέτη διφασικής ροής αερίου-μη- Νευτωνικού υγρού σε μ-αγωγό.
  Κατρίλακα Χρυσούλα

Υπολογιστική μελέτη διφασικής ροής υγρού-μη- Νευτωνικού υγρού σε μ-αγωγό.

Katrilaka, C.,D. Stergiou, Y.G., Mouza, A.A., Paras, S. V. 2019 Numerical study of the co-current horizontal flow of a Newtonian and a non-Newtonian fluid in a microchannel: Effect of non-Newtonian rheology on slug formation. 17th Multiphase Flow Conference, Dresden, Germany

  Σπανός Γιώργος

Πειραματική μελέτη με χρήση μ-PIV του πεδίου ταχύτητας της ελευθέρως ρέουσας υγρής στιβάδας μη-Νευτωνικών ρευστών σε κεκλιμένο μ-κανάλι.

Spanos, G.Μ., Anastasiou, A.D., Paras, S.V., Mouza, A.A. 2019 Hydrodynamic characteristics of free-flowing non-Newtonian liquid film in open inclined microchannel: Experimental investigation. 17th Multiphase Flow Conference, Dresden, Germany

  Στεργίου Γιώργος

Εφαρμογη μεθοδου αλληλεπιδρασης ρευστού-στερεάς δομής (FSI) στη μελετη της επιδρασης του αιματοκριτη σε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής  (2019).

Stergiou, G.G., Kanaris, A.G., Paras S.V. 2019 Fluid-Structure Interaction in Abdominal Aortic Aneurysms: Effect of haematocrit, Fluids 4(1),11.

Stergiou, G.G., Kanaris, A.G., Paras S.V. 2018 Fluid-Structure Interaction in Abdominal Aortic Aneurysms: Effect of haematocrit, 8th International Berlin Workshop on Transport Phenomena with Moving Boundaries, Berlin, Germany.

  Σκορδιά Όλγα

Συσχετισμός πρόβλεψης συντελεστή τριβής κατά τη ροή αίματος σε μ-αρτηρία (2019).

Mouza, A.A., Skordia, O.D., Tzouganatos, I.D., Paras S.V. 2018 A simplified model for predicting friction factors of laminar blood flow in small-caliber vessels, Fluids,3,(4),75

  Μπαλαμπογιάννης Μάνος

Επίδραση της γωνίας αναστόμωσης στα χαρακτηριστικά της ροής σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (2019).

Μπαλαμπογιάννης, Ε., Μουζά, Α.Α., Παράς, Σ.Β. 2019 Επίδραση της γωνίας αναστόμωσης σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα.

  Χ"Αντωνίου Κων/νος
Πειραματική μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε αρτηρία με στένωση (2017).
Χατζηαντωνίου, Κ, Πάσσος, Δ.Α., Παράς, Σ.Β. 2017 Πειραματική μελέτη και αξιολόγηση καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε μ-αγωγό με στένωση. 11ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
  Tashi Reald Βέλτιστος σχεδιασμός καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε αρτηρία (2016).
Πάσσος, Δ.Α., Tashi, R., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2016 Βέλτιστος σχεδιασμός καινοτόμου διάταξης παραγωγής στροβιλώδους ροής σε αρτηρία, 26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη.
  Οικονόμου Γεώργιος Υπολογιστική μελέτη σχηματισμού συνένωσης φυσαλίδων απο μ-αγωγούς σε Νευτωνικά και μη-Νευτωνικά ρευστά (2016).
Oikonomou, G.A., Passos, A.D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2016 Coalescence during bubble formation from two neighbouring pores in a non-Newtonian liquid, ICMF-2016 – 9th International Conference on Multiphase Flow, Florence, Italy
  Χ''Ελευθερίου Βασιλ.-Αλέξ.
Ροή μη-Νευτωνικού ρευστού σε κανάλι με διαμορφώσεις (CFD) (2016).
  Τζουγανάτος Ιωάννης

Πτώση πίεσης λόγω τριβής μη-Νευτωνικών ρευστών σε μ-αγωγούς (2014).

Mouza, A.A., Skordia, O.D., Tzouganatos, I.D., Paras S.V. 2018 A simplified model for predicting friction factors of laminar blood flow in small-caliber vessels, Fluids,3,(4),75

  Ρουμπέα Εβίτα Πειραματική μελέτη διφασικής ροής υγρού-υγρού σε μ-αγωγούς (2014).
Roumpea, E.P., Passos, A.D., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2014 Co-current horizontal flow of a Newtonian and a non-Newtonian fluid in a microchannel, 4th Micro and Nano Flows Conference, UCL, London, UK.
  Κεραμυδάς Άγγελος

Πειραματική μελέτη της ροής του αίματος σε μ-αγγεία (2014).

Stergiou, Y.G., Keramydas, A.T., Anastasiou, A.D., Mouza, A.A. Paras, S.V. 2019 Experimental and Numerical Study of Blood Flow in μ-vessels: Influence of the Fahraeus–Lindqvist Effect, Fluids, 4(3), 143

  Παπαγιαννάκης Απόστολος
Yπολογιστική μελέτη της μεταφοράς θερμότητας σε μ-εναλλάκτη με χρήση νανορευστών (2013).
  Βάρκα Αγνή
Πειραματική μελέτη της ροής αίματος σε μικρή αρτηρία με στένωση (2013).
  Σκούρα Μαρία
Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης της γλυκόζης στα χαρακτηριστικά ροής ενός μη-Nευτωνικού διαλύματος αναλόγου του ανθρώπινου αίματος (2013).
  Πάσσος Άγης Πειραματική μελέτη της ενεργιακής απόδοσης ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού (PVT) (2012).
Στογιάννης, Ι.Α., Πάσσος, Α.Δ., Ακεψιμαΐδης, Γ.Ε., Παράς Σ.Β. 2012 Μελέτη χαρακτηριστικών μεταφοράς θερμότητας σε υβριδικούς φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, ΡΟΗ 2012, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Βόλος.
  Ακεψιμαϊδης Γεώργιος Προσομοίωση πεδίου ροής και μεταφοράς θερμότητας σε υβριδικό φωτοβολταϊκό συλλέκτη (PVT) (2012).
Στογιάννης, Ι.Α., Πάσσος, Α.Δ., Ακεψιμαΐδης, Γ.Ε., Παράς Σ.Β. 2012 Μελέτη χαρακτηριστικών μεταφοράς θερμότητας σε υβριδικούς φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, ΡΟΗ 2012, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Βόλος.
  Αλαμάνου Αναστασία Μελέτη σχηματισμού μικρο-φυσαλίδων για ιατρικές εφαρμογές (2012).
  Σπυρογιάννη Αναστασία Μελέτη της ροής αίματος σε μοντέλο μικρής διακλαδισμένης αρτηρίας (2011).
Anastasiou, A.D, Spyrogianni, A.S., Paras S.V. 2010 Experimental study of pulsatile blood flow in micro channels. CHISA 2010, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic.
Σπυρογιάννη, Α.Σ, Αναστασίου, Α.Δ., Κανάρης, Α.Γ., Παράς, Σ.Β. 2011 Μελέτη της ροής αίματος σε μοντέλο μικρής διακλαδισμένης αρτηρίας, 8ο Πανελλήνιο Επιστημ. Συνέδριο Χημ. Μηχανικής, Θεσσαλονίκη.
Anastasiou, A.D., Spyrogianni, A.S,  Koskinas, K.C., Giannoglou, G.D. and Paras, S.V 2011 Experimental investigation of the flow of a blood analogue fluid in a replica of a bifurcated small artery, Medical Engineering & Physics 34, 211-218
 
Μωυσίδου Ζωή
Μελέτη μικρο-συσκευών με χρήση CFD: ο μικρο-αναμίκτης (2007).
 
Χατζηδάφνη Αριάδνη
Μελέτη της διφασικής ομορροής αερίου-υγρού σε αγωγό με ελαφρά ανωφερή κλίση: Επίδραση επιφανειοδραστικών ουσιών (2006).
 
Ταξίδης Κυριάκος
Τομογραφική μέθοδος μέτρησης του κλάσματος κενού σε στήλη φυσαλίδων (2006).
 
Δαλάκογλου Γεώργιος
Πειραματική μελέτη στήλης φυσαλίδων με πορώδη κατανομέα αερίου- Επίδραση του ιξώδους της υγρής φάσης στη διασπορά του αερίου (2003).
 
Νικολαϊδης Γεώργιος
Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων μονάδας επεξεργασίας μαρμάρων (2003).
 
Πάντζαλη Μαρία
Μελέτη της πλημμύρισης σε αγωγούς μικρής διαμέτρου (2003).
 
Πεΐδης Αθανάσιος
Εργαστήρια διακριβώσεων & δοκιμών : Ο ρόλος του ισοζυγίου αβεβαιότητας των μετρήσεων (2003).
 
Ατμακίδης Θεόδωρος
Παραμετρική μελέτη στήλης φυσαλίδων με κώδικα CFD (2003).
 
Κανάρης Αθανάσιος
Μελέτη της ροής σε στενό κανάλι με πτυχωτά τοιχώματα με χρήση κώδικα CFD (2002).
 
Παπατζήκα Ελευθερία
Mελέτη στήλης φυσαλίδων- Επίδραση διεπιφανειακής τάσης και μεγέθους πόρων (2002).
 
Λιούμπας Ιωάννης
Μελέτη πεδίου ροής σε κατακόρυφο στενό κανάλι κατά την αντιρροή νερού-αέρα για χαμηλούς Re (2001).
 
Βυζιώτη Ελένη
Πρότυπα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Μετρήσεων (2001).
 
Λιάκος Χαράλαμπος
Ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνίας Η/Υ με εξωτερικές συσκευές μέσω κάρτας GPIB (2001).
 
Δασκαλάκη Κυριακή
Εφαρμογή προτύπου ISO 9001 σε κλωστοϋφαντουργική μονάδα (2000).
 
Σακιζλής Βασίλειος
Χρήση κώδικα υπολογιστικής ρευστομηχανικής σε προβλήματα ροής: α) Καμπύλος κυλινδρικός αγωγός  και β) Υγρή στοιβάδα επάνω σε πλάκα (1998).
 
Παπαδοπούλου Αικατερίνη
Σχεδιασμός και κατασκευή αισθητήρων με χρήση οπτικών ινών και ακτίνων Laser. Η περίπτωση φασματοφωτομέτρου και θολερομέτρου (1998).
 
Τσαμανδάνη Ανθίππη
Η χρήση οπτικών ινών στην κατασκευή αισθητήρων. Η περίπτωση οπτικού αισθητήρα διάκρισης υγρής-αέριας φάσης (1997).
 
Κωνσταντινίδης Συμεών
Ανάπτυξη λογισμικού για εκτιμήσεις μεγέθους και οικονομική αξιολόγηση βιομηχανικών επενδύσεων (1995).
 
Πεολίδης Χρήστος
Σχεδιασμός Συστήματος αξιοποίησης μεταχειρισμένων καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτων (1994).
 
Κανάκης Νικόλαος
Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων από Η/Υ (1994).