ανακοινώσεις

 

Tο μάθημα επιλογής "Πολυφασική ροή σε συσκευές διεργασιών και στη βιοϊατρική μηχανική" δίνεται στο Εαρινό εξάμηνο για φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου.

 

Αρχές και μεθοδολογία διεξαγωγής μετρήσεων

Tο μάθημα επιλογής "Αρχές και μεθοδολογία διεξαγωγής μετρήσεων" δίνεται στο Χειμερινό εξάμηνο για φοιτητές του 5ου έως και 9ου εξαμήνου.

 

Η Ερευνητική Ομάδα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

με σκοπό να ενημερώσει τους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών θα παρουσιάσει με σειρά διαλέξεων το έργο που εκτελείται από τους υποψηφίους διδάκτορες και διπλωμάτες που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα.

Οι ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ θα γίνονται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων (1ος όροφος κτιρίου Δ) σύμφωνα με  πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως και απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές των τριών τελευταίων ετών, χωρίς φυσικά να αποκλείεται οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει.

new phd proposals

  

who are they?                                                   

ΠΥΝΑΚΩΘΕΙΚΙ