μαθήματα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ II

  

                                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΑΝΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ, ΒΙΟϊΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΣΕ ΒΙΟϊΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ