Μελέτη και βελτιστοποίηση συμπαγούς εναλλάκτη πλακών


πλάκα συμπαγούς εναλλάκτη
με πτυχώσεις

απλοποιημένο μοντέλο

ροϊκές γραμμές

κατανομή τοπικών αριθμών Nusselt
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2005 Flow and heat transfer in narrow channels with corrugated walls: a CFD code application, Chemical Engineering Research & Design Chemical Engineering Research & Design, 83 (A5), 460-468.
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2004 Designing novel compact heat exchangers for improved efficiency using a CFD code. 1st Intern. Conference "From scientific computing to computational engineering" Athens, Greece.
Paras, S.V., Kanaris, A.G. Mouza, A.A. and Karabelas A.J. 2002 CFD code application for flow through narrow channels with corrugated walls, CHISA 2002, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague.

 

 

στοιχείο εναλλάκτη πλακών με πτυχώσεις

 
μοντελοποιημένο στοιχείο εναλλάκτη πλακών

επικεντρωμένη περιοχή στο μοντέλο

κατανομή θερμοκρασίας
για το θερμό και το ψυχρό ρεύμα


κατανομή θερμοκρασίας σε πλάκα με και χωρίς πτυχώσεις

κατανομή ταχύτητας σε πλάκα με και χωρίς πτυχώσεις
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2006 Flow and heat transfer prediction in a corrugated plate heat exchanger using a CFD code. Chemical Engineering and Technology, 29, 8, 923-930.
Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2005 Numerical and experimental investigation of flow and heat transfer in narrow channels with corrugated walls. 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics & Thermodynamics, Cairo, Egypt.

 

 


ορισμός γεωμετρικών παραμέτρων (2D)

ορισμός γεωμετρικών παραμέτρων σχεδιασμού (3D)

χρήση παραμετρικού σχεδιασμού
σε λογισμικό CAD

δημιουργία πολλών πρότυπων καναλιών
διαφόρων γεωμετρικών παραμέτρων

τυπική επίδραση γεωμετρικών παραμέτρων
στο πεδίο ροής μέσα στα κανάλια

βέλτιστες τιμές γεωμετρικών παραμέτρων
συναρτήσει ενός οικονομικού δείκτη

 

Kanaris, A.G., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2009 Optimal design of a plate heat exchanger with undulated surfaces. Int. J. Thermal Sciences 48, 1184–1195. doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2008.11.001
Kanaris, A.G., Mouza, A.A., Paras, S.V. 2008 Seeking the optimal design of a typical plate heat exchanger (PHE). PRES 2008, 11th Conference "Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction", Prague, Czech Republic.