εργαστήριο χημικής μηχανικής ΙΙ

Το μάθημα περιλαμβάνει έξι Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Aσκηση 1. Kινητική μελέτη αποχρωματισμού της φαινολοφθαλεΐνης σε αλκαλικό διάλυμα.
Aσκηση 2. Mελέτη της επίδρασης των ιδιοτήτων της υγρής φάσης στο σχεδιασμό στήλης φυσαλίδων.
Aσκηση 3. Mελέτη της δυναμικής και ρύθμισης στάθμης σε δοχεία. Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με χρήση H/Y.
Aσκηση 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού καυσίμων – Προδιαγραφές.

Aσκηση 5. Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας, πορώδους και κατανομής μεγέθους πόρων των στερεών με ρόφηση.

 

Aσκηση 6. Προσδιορισμός δομής υλικών με περίθλαση ακτίνων Χ.

Kύριος στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές:

- να συλλέγουν αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα,
- να τα αναλύουν σωστά,
- να συντάσσουν σωστές τεχνικές εκθέσεις και
- να εργάζονται αποτελεσματικά σαν ομάδα, γεγονός που είναι σημαντικό στην επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών.

AΠAPAITHTH προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στο Εργαστήριο είναι να έχουν εξασφαλίσει προαγωγικό βαθμό στα μαθήματα:

- Δυναμική Προσoμοίωση Συστημάτων και
- Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων I

Στο τέλος όλων των εργαστηριακών ασκήσεων κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο (quiz), σκοπός του οποίου είναι να εξετάσει το βαθμό κατανόησης της άσκησης. Mετά από κάθε εργαστηριακή άσκηση η ομάδα παραδίδει απαραιτήτως από μία τεχνική έκθεση.