Στενό κανάλι (details)

 

the channel
local velocity measurements
air entrance


liquid exit

using LDA