Πλέγμα Υπολογιστικών Συστοιχιών Echidna

Το Εργαστήριο διαθέτει δύο συστοιχίες υπολογιστών για αριθμητικές προσομοιώσεις, την Hydra και τον Ladon.

 

Η Hydra συγκροτήθηκε αρχικά το 2004 με 6 επεξεργαστές AMD Opteron/Athlon64 και 6GB RAM. Χρησιμοποιούσε λειτουργικό σύστημα Gentoo Linux και κεντρικό σύστημα αποθήκευσης κατάλληλα ρυθμισμένο για diskless booting, επιτρέποντας τη γρήγορη προσθήκη επιπλέον επεξεργαστών με μικρό οικονομικό και διαχειριστικό κόστος. To 2014 η Hydra "ξαναγεννήθηκε" με 32 επεξεργαστές και 128 GB RAM.

αναπαράσταση του άθλου του Ηρακλή με τη Λερναία Ύδρα

O Ladon  (2010) αποτελείται από 24 πυρήνες επεξεργαστών Opteron και 64 GB RAM. Χρησιμοποιεί επίσης λειτουργικό σύστημα Gentoo Linux και 2TB αποθηκευτικό χώρo.

αναπαράσταση του Λάδωνα

 Οι δύο συστοιχίες υπολογιστών αποτελούν το Πλέγμα Echidna το οποίο είναι διαθέσιμο στο Εργαστήριο και χρησιμοποιείται για απαιτητικές εφαρμογές CFD, όπως η ροή σε μικροκανάλια και εφαρμογές βιο-ιατρικής.. Περισσότερα στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του πλέγματος μπορούν να βρεθούν εδώ.