Μελέτη πεδίου ροής κατά την αντιρροή υγρού-αερίου σε στενά κατακόρυφα κανάλια

κατακόρυφο κανάλι

μοντέλο (μισό κανάλι)

πλέγμα υπολογισμών

κατανομή αξονικής ταχύτητας αερίου
σύγκριση υπολογισμών με πείραμα

 

Lioumbas, I.S., Mouza, A.A. and Paras, S.V. 2002 Local velocities inside the gas phase in counter current two-phase flow in a narrow vertical channel, Chemical Engineering Research & Design 80, 6, 667-673.