Μελέτη του μηχανισμού της πλημμύρισης σε κατακόρυφους αγωγούς μικρής διαμέτρου

ένα "αιωρούμενο" κύμα

ψηφιοποίηση της περιβάλλουσας

πλέγμα υπολογισμών

κατανομή αξονικής ταχύτητας αέρα

 

References
Mouza, A.A., Pantzali, M.N. and Paras, S.V. 2005 The influence of liquid properties on flooding phenomena in small diameter tubes. Chem. Eng. Sci., 60,18, 4981-4991.
Mouza, A.A., Paras, S.V. and Karabelas, A.J. 2002 The influence of small diameter pipes and inclination angle on flooding phenomena, CHISA 2002, 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague.