Γένεση φυσαλίδων από ακροφύσιο

Work in progress...