Μελέτη αντιδραστήρα στήλης φυσαλίδων

 

στήλη φυσαλίδων

    

 

μοντέλο

 

Mouza, A.A., Kazakis, N.A. and Paras, S.V.  2004 Bubble column reactor design using a CFD code. 1st Intern. Conference "From scientific computing to computational engineering" Athens, Greece.