Κτησίβιος ο Αλεξανδρεύς (285-222 π.X.)

Μεγάλος μαθηματικός και εφευρέτης της αρχαίας Ελλάδας μετά τον Αρχιμήδη. Πατέρας της “Πνευματικής”, δηλαδή της επιστήμης που ασχολείται με τον αέρα και τις χρήσεις του. Ιδρυτής της Αλεξανδρινής Σχολής των μηχανικών και μαθηματικών.

Έμεινε γνωστός κυρίως για τρία επιτεύγματά του: την καταθλιπτική αναρροφητική αντλία, το υδραυλικό ωρολόγιο και το υδραυλικό μουσικό όργανο (υδραυλίς).