Ήρων ο Αλεξανδρεύς (1ος αι. π.Χ.)

Περίφημος μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός της αρχαιότητας.  Συνέχισε και βελτίωσε το έργο του Κτησίβιου και τις περίφημες κατασκευές του, οι οποίες τον κατατάσουν ανάμεσα στις μεγαλύτερες μορφές της μηχανικής επιστήμης της αρχαιότητας.

 Ο Ήρωνας είναι γνωστός από τη συσκευή Κρήνη του Ήρωνος, κοινώς πίδακας, καθώς και από τον τύπο της εύρεσης του εμβαδού του τριγώνου από τα μήκη των πλευρών του. Η πιο σπουδαία του όμως εφεύρεση ήταν η Αιολόσφαιρα, μία συσκευή που κινούνταν με τη δύναμη του ατμού. Υπήρξε ο πρόδρομος της εφεύρεσης της ατμομηχανής.

 

 Η αιολόσφαιρα είναι μια μικρή κοίλη σφαίρα τοποθετημένη πάνω από ένα κλειστό λέβητα με τον οποίο επικοινωνεί με στρόφιγγες. Ο διοχετευόμενος ατμός βγαίνει υπό πίεση, και κινεί τη σφαίρα κυκλικά. Η αξιόλογη αυτή ανακάλυψη χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ποικίλων μηχανισμών ή κατασκευών, αλλά δεν προωθήθηκε η βελτίωσή της ώστε να αποβεί τόσο σημαντική όσο έγινε με την ανακάλυψη της ατμοαντλίας του Παπίνου στα 1681.


Nαΐσκου κατασκευή, ώστε θυσίας γινομένης τας θύρας αυτομάτως ανοίγεσθαι, σβεσθείσης δε της θυσίας πάλιν κλείεσθαι.

 


Λέβητος υποκαιομένου σφαιρίου προς κνώδακα κινείσθαι

Ήρωνος Πνευματικά