επιβλέποντες

 

Επιβλέποντες για την “Πρακτική Άσκηση” είναι τα μέλη ΔΕΠ:
 
Α. Αγγελή
Α. Ασημοπούλου
Μ. Ασσαέλ
Μ. Γεωργιάδης
Κ. Καρατάσος
Ε. Κικκινίδης
Α. Λεμονίδου
Μ. Μήτρακας
A. Μουζά
Α. Σαλίφογλου

Ι. Τσιβιντζέλης