ανακοίνωση θέσεων

Θεσσαλονίκη, 20-2-2019

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Χημικών Μηχανικών, που που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Στοχεύει στην ενίσχυση και επέκταση του υφισταμένου θεσμού Πρακτικής Άσκησης, μέσω της επίτευξης των παρακάτω βασικών στόχων:

II.    Βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης.

II.    Ενίσχυση της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος και εργασιακού χώρου.

 

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς το Τμήμα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στo Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης  έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών τους  και που  δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν. Προτεραιότητα έχουν οι 4ετείς φοιτητές.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνει με βάση τις επιδόσεις τους και τα οφειλόμενα μαθήματα.
Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι 250€ και παρέχεται ασφάλιση ΙΚΑ έναντι ατυχήματος.

Η ανακοίνωση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης  θα γίνει στην ιστοσελίδα του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) στην οποία οι φοιτητές συνδέονται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και ΕΔΩ

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου

              Πάτροκλος Βαρελτζής
, επ. Καθηγητής