ΤΟΜ


ΤΕΧΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σκοπός: Εκπαίδευση στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης χημικών και συναφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Περιεχόμενα: Στάδια μελέτης, πορεία σχεδιασμού διαδικασίας/ εγκαταστάσεως, τεχνικά χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ροής, σχεδιασμός στοιχείων εγκαταστάσεων, προσεγγιστικές μέθοδοι υπολογισμού εξοπλισμού, εξοικονόμηση ενέργειας, παράμετροι διαστασιολόγησης συσκευών,  ασφάλεια, εκτίμηση επικινδυνότητας

Τεχνικοοικονομική μελέτη: Βασική υποχρέωση των φοιτητών είναι η εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για μια τυπική μονάδα της χημικής βιομηχανίας

Σεμινάρια που αφορούν στην προσομοίωση διεργασιών με H/Y.

      Wassily Kandinsky