άσκηση 5

Προσδιορισμός  ειδικής επιφάνειας πορώδους και κατανομής μεγέθους πόρων των στερεών με ρόφηση

 

 

Σε μια σειρά από διεργασίες των στερεών, φυσικές και χημικές, βασικό ρόλο παίζει η φυσική δομή του υλικού. Xαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ξήρανση, η αποθείωση, η καύση, οι καταλυτικές διεργασίες κ.ά. Kύρια χαρακτηριστικά της δομής ενός στερεού είναι η ειδική επιφάνεια και το πορώδες του. Oι μέθοδοι της φυσικής ρόφησης επιτρέπουν τον προσδιορισμό των μεγεθών αυτών.

Στην παρούσα άσκηση με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα ρόφησης N2 στους 77K θα προσδιορισθεί η ειδική επιφάνεια, το πορώδες η μέση ακτίνα και η κατανομή μεγέθους πόρων ενός στερεού.

 

Υπεύθυνος: Γ. Σταυρόπουλος, Επ. Καθηγητής