άσκηση 1

Kινητική Mελέτη Aποχρωματισμού της Φαινολοφθαλεΐνης σε Aλκαλικό Διάλυμα

 

Φώτης Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ   

 

Στο πείραμα αυτό υπολογίζεται η συνάρτηση ταχύτητας της αντίδρασης της φαινολοφθαλεΐνης σε αλκαλικό διάλυμα σε αντιδραστήρα ασυνεχούς λειτουργίας (ΒR). H συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της συμπεριφoράς ενός αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας και πλήρους ανάμιξης (CSTR), καθώς και ενός αντιδραστήρα εμβολικής ροής (PFR).

Υπεύθυνη: Ε. Σιδηροπούλου, Λέκτορας