Έντυπα συμμετοχής

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρωτόκολλο συνεργασίας

 

 

Μνημόνιο συνεργασίας

 

 

 

Βεβαίωση ΙΚΑ
Πρότυπο έκθεσης προόδου
υπόδειγμα πρώτης σελίδας

οδηγίες σύνταξης έκθεσης

Γραμματεία προγράμματος:
     Ελένη Σεμερτζίδου
     Τηλ. 2310 996266
     email: praktiki@cheng.auth.gr