Σπύρος Β. Παράς
Καθηγητής στις Πολυφασικές Ροές


Spiros V. Paras
Professor in Multiphase Flows