Σπύρος Β. Παράς, Αναπλ. Καθηγητής στις Πολυφασικές Ροές

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

πανεπιστημιακή θυρίδα 455

54124 θεσσαλονίκη

email: paras@auth.gr

ORCID

ResearcherID

GoogleScholar

314159 Click here to visit the english site
english
 

 

 

 

original design by v s paras

υπεύθυνος ιστοχώρου a g kanaris

powered by drupal

  login

 scopus

Syndicate content