επιβλέποντες

 

Υπεύθυνοι κατά κατεύθυνση σπουδών για το Μάθημα “Πρακτική Άσκηση” είναι:
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μ. Ασσαέλ
Σ.B. Παράς
A.A. Μουζά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α. Λεμονίδου
Α. Κωνσταντόπουλος
Γ. Σταυρόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δ. Σαρηγιάννης
Μ. Μήτρακας
Σπ. Χατζησπύρου
ΤΡΟΦΙΜΑ –ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου
Κ. Αδαμόπουλος
ΥΛΙΚΑ
Κ. Παναγιώτου
Β. Ζασπάλης
Α. Σαλίφογλου
Κ. Σικαλίδης
Κ. Καρατάσος
Γ. Τριανταφυλλίδης